La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Legislació

En compliment de l'establert en la Llei 26/2006 del 27 de Julio, de Mediació en Assegurances i Reassegurances privades, li proporcionem expressament la informació i li indiquem que si emplena els qüestionaris necessaris per assessorar-li en la contractació del seu segur, accepta les clàusules de la L.O.P.D. que també li indiquem:

1. Identitat del Mediador i Adreça: Massa & Massa, S.L.O, domiciliat en P. de Pere III, 96, 1º, 08242-Manresa

2. Estem inscrits en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la DGSFP del Ministeri d'Economia i Hisenda amb el nombre: J2527. Pot contactar amb els citats organismes per a qualsevol comprovació.

3. No ostentem cap participació directa o indirecta al capital social d'entitats asseguradores, ni cap entitat asseguradora o empresa vinculada a les mateixes ostenta cap participació al nostre capital social.

4. Estem obligats a proporcionar, com a part del nostre treball en la mediació d'assegurances, un assessorament professional, imparcial i objectiu sobre el tipus de contracte de segur que s'ajusti a les seves necessitats.

5. D'acord amb l'establert en l'Ordre ECO 734/2004 de l'11 de març (BOE 24 de Març del 2004), li informem que si desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció mediadora, pot dirigir-se al nostre Departament d'Atenció al Client, en la AssociacióCatalana de Corredors d'Assegurances, (EminGlobal, S.L.) a/a. Sr. Juan Pedro Foia, C/ Sant Pau, nº 6 08221-Terrassa, que té un termini de dos mesos per resoldre-la. Tenim a la seva disposició el reglament de funcionament del citat Departament, adaptat a la legislació vigent.

6. Per al tractament de dades de caràcter personal i normativa consulti l'apartat Avís legal i política de privacitat.